Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále pouze „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů poskytuje Ostravská univerzita skrze svoje pracoviště, jímž je Univerzitní obchod a knihkupectví (OUshop), tyto informace o zpracování a ochraně osobních údajů pro účastníky činnosti (akce):

Užívání služeb univerzitního obchodu

Vaše osobní údaje

(informace, pomocí kterých Vás lze identifikovat a které jsou zpracovávány správcem)

Identifikační údaje: jméno; příjmení; případně identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ)
Kontaktní údaje: fakturační adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa; telefonní číslo

Správce

(osoba, která určuje účely a prostředky pro zpracování Vašich osobních údajů a která poté nese odpovědnost za jejich zákonné a správné zpracování i jejich náležitou ochranu)

Ostravská univerzita
Adresa sídla: Dvořákova 7, 701 03, Ostrava; Datová schránka: 37gj9fm; Telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111; E-mail: ,

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Správce

(osoba, zpravidla zaměstnanec správce, která odpovídá za dohled nad zákonností zpracování všech osobních údajů zpracovávaných správcem a nad zajišťováním jejich náležité ochrany a zabezpečení)

Mgr. Bc. Jan Humpolík
Pracoviště: OU, rektorát, referát právní služby; Adresa pracoviště: Dvořákova 7, 701 03, Ostrava; Datová schránka: 37gj9fm; Telefon: +420 553 461 042; E-mail:

Účely zpracování

(vyjádřené výčtem obecných činností, operací, nebo úkonů, které správce hodlá provádět s Vašimi osobními údaji, a s uvedením doby jejich uchovávání správcem)

Získávání osobních údajů (Ostravská univerzita získává vybrané osobní údaje zákazníků vymezené v části „Vaše osobní údaje“ z objednávky, kterou zákazník vyplnil a potvrdil na e-shopu Univerzitního obchodu a knihkupectví. Taktéž je možné případné údaje získat e-mailem či telefonicky v případě nutnosti doplnění neúplně zadaných osobních údajů zákazníka.)

Ukládání osobních údajů v EU (Ostravská univerzita uchovává vybrané osobní údaje zákazníků, které získala provozováním svého Univerzitního obchodu a knihkupectví formou e-shopu nanejvýš po dobu 10 let. Tímto uchováváním si Ostravská univerzita plní svoji povinnost uchovávat účetní doklady (například objednávky a faktury) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.)

Předávání osobních údajů do EU (Univerzitní obchod a knihkupectví OU předává osobní údaje dopravním společnost za účelem doručení objednaného zboží skrze univerzitní e-shop. Konkrétní dopravní společnosti, kterým jsou data předávána, jsou uvedeny v sekci příjemci.

Právní základ pro zpracování

(právní důvod, proč je toto zpracování Vašich osobních údajů zákonné)

Nezbytnost pro splnění smlouvy (Zpracování Vašich osobních údajů pro všechny výše uvedené účely je nezbytné, pokud chcete využívat služeb Univerzitního obchodu a knihkupectví OU, zejména chcete-li zde nakupovat.)

Povinnost poskytnout osobní údaje

(informace o tom, zdali máte, nebo nemáte povinnost poskytnout Vaše osobní údaje správci a dále informace o případných důsledcích neposkytnutí Vašich osobních údajů správci)

NE (Není Vaší povinností poskytnout správci žádný Váš osobní údaj pro žádný z účelů zpracování uvedených v tomto dokumentu. Poskytnutí Vašich osobních údajů je proto zcela dobrovolné.)

Příjemci

(osoby, orgány, či instituce, jimž správce poskytl Vaše osobní údaje, aby naplnil některý z účelů zpracování)

ANO (Ostravská univerzita předá osobní údaje jednomu z dopravců, kterého si vybere zákazník.)

Česká pošta, s. p.
Adresa sídla: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1; Datová schránka: kr7cdry; Telefon: +420 954 301 111;

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. (DPD)
Adresa sídla: Modletice 135, 251 01, Řičany u Prahy; Telefon: +420 225 373 373 E-mail: info@dpd.cz

Zásilkovna s. r. o.
Adresa sídla: Lihovarská 1060/12, 190 00, Praha 9; Telefon: +420 216 216 516; E-mail: zasilkovna@osu.cz)

Třetí strany (osoby)

(osoby, orgány, nebo instituce, kterým správce poskytl Vaše osobní údaje, protože plnil svoji povinnost uloženou mu obecně závazným právním předpisem, například zákonem, nařízením vlády, nebo vyhláškou)

ANO (OU poskytne Vaše osobní údaje pouze orgánům veřejné moci (policie, soudy, úřady, ministerstva) a jen jestliže jí to ukládá obecně závazný právní předpis, zejména zákon, nařízení vlády, vyhláška, nebo nařízení EU.)

Vaše práva

(stručný výčet Vašich práv souvisejících se zpracováním a ochranou Vašich osobních údajů, podrobný popis Vašich jednotlivých práv společně se způsobem jejich uplatnění naleznete na https://www.osu.cz/gdpr/)

Vůči svým osobním údajům máte právo: 1) Právo na odvolání uděleného souhlasu, 2) Právo na přístup, 3) Právo na opravu, 4) Právo na výmaz, 5) Právo na omezení zpracování, 6) Právo na informování o příjemcích, 7) Právo na přenositelnost, 8) Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 9) Právo vznést námitku.


Loga

Grafika