Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OUshop > Knihy > Historie a fakta

Obrazy z cest do země Sovětů
Obrazy z cest do země Sovětů
Obrazy z cest do země Sovětů
Obrazy z cest do země Sovětů
Obrazy z cest do země Sovětů
Obrazy z cest do země Sovětů
Obrazy z cest do země Sovětů
Obrazy z cest do země Sovětů

Obrazy z cest do země Sovětů

Davidová Glogarová Jana, David Jaroslav

289 Kč

Cena s DPH

Skladem

Kniha Obrazy z cest do země Sovětů přináší analýzu českých cestopisů do Sovětského svazu z let 1917–1968 a odkrývá v nich dobové představy československé společnosti o sovětském Rusku a jejich proměny v závislosti na politickém a kulturním vývoji ve 20. století. Kritická četba cestopisů prizmatem literárně-historických i lingvistických přístupů potvrdila základní hypotézu, že se jedná o výraznou skupinu textů, jež na kulturně-politické změny vždy citlivě reagovala a reflektovala je. Současně cestopisy také vytvářely ideologický obraz Ruska, ať už prosovětský, nebo méně často antisovětský.
Cestopisná literatura sledovaného období je reprezentována rozsáhlým souborem celkem 72 analyzovaných textů, jenž zahrnuje jak strohé cestovní relace a popisy, tak texty reportážního charakteru či stylizované literární výpovědi. Kritériem pro zařazení do korpusu nebyla žánrová čistota textu, která je v případě cestopisů ostatně spíše chimérou, ale prostý fakt, že se jednalo o písemný, knižně vydaný záznam autorových zkušeností a zážitků z cesty do sovětského Ruska, později Sovětského svazu, v letech 1917–1968. Zaměřili jsme se především na výrazný rys analyzovaných textů, a to jejich agitační, či dokonce propagandistickou funkci, nejsilnější v prostředí levicových autorů. Po roce 1948 se cestopisy do Sovětského svazu staly jedním z prostředků státem řízené propagandy.

Abstract:
The monograph Obrazy z cest do země sovětů [Images from Journeys to the Land of the Soviets] presents an analysis of Czech travelogues describing journeys to Soviet Russia (and later the Soviet Union) between 1917 and 1968. The analysis reveals how Czechoslovak society’s perception and image of Soviet Russia changed during the course of the 20th century as a consequence of political and cultural developments. Critical readings of the travelogues, informed by both literary-historical and linguistic approaches, confirmed the central hypothesis of the study – that travelogues such as these represent a distinctive group of texts which have always responded to and reflected cultural and political changes. At the same time, the travelogues also helped to create an ideological image of Russia – whether pro-Soviet or (less frequently) anti-Soviet. Travelogues during the period under investigation are represented by a large collection of texts (72 in total), ranging from simple descriptive accounts of journeys to examples of reportage and stylized literary texts. We predominantly focused on the most prominent feature of the analyzed texts – their function as tools for political activism or even propaganda, most strongly manifested in texts by left-wing authors. After the communists’ seizure of power in 1948, travelogues describing journeys to the Soviet Union became a means of state-controlled propaganda.


Autor:Davidová Glogarová Jana, David Jaroslav
Nakladatel:Filozofická fakulta OU
Rok vydání:2017
Vydání:1
Počet stran:255
Formát:160x230
Vazba:vázaná
ISBN:978-80-7464-934-9
EAN:9788074649349
Typ:kniha
přejít na celý popis


Mohlo by se vám líbit

Další knihy nakladatele


Loga

Grafika