Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OUshop > Knihy > Cizí jazyky a cizojazyčná literatura

Area Slavica 4

Area Slavica 4

Současná rusistika a proměny univerzitního studia


Nedomová, Mrověcová, Plesník (eds.)

219 Kč

Cena s DPH

Skladem

Představená publikace Katedry slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity je čtvrtá v řadě ze série kolektivních monografií Area Slavica a týká se problematiky jazykovědné rusistiky a lingvodidaktiky. Monografie představuje pohled českých, slovenských, ruských a polských lingvistů (rusistů) na otázky související s tématem Současná rusistika a proměny univerzitního studia. Monografie je společným dílem 18 autorů a obsahuje 17 kapitol, které jsou členěny do pěti tematických bloků. První blok je věnován aktuálním vývojovým tendencím v současné ruštině z pohledu komparativní slavistiky, druhý blok je zaměřen na výzkum vlastních jmen v současné ruštině, třetí blok je věnován lingvistickému bádání v oblasti odborného textu a publicistického stylu, čtvrtý blok zkoumá problematiku uměleckého stylu, pátý blok se věnuje aktuálním otázkám současné lingvodidaktiky ruštiny. Publikace je určena jak odborníkům z oblasti komparativních slovanských filologií (zejména ruské filologie), tak i pedagogům a studentům příbuzných jazykovědných programů a specializací.


The presented publication of the Department of Slavonic Studies of the Faculty of Arts of the University of Ostrava is the fourth in a series of collective monographs Area Slavica and concerns the issue of linguistics and language didactic Russian studies. The monograph presents the view of Czech, Slovak, Russian and Polish linguists (Russists) on questions related to the topic of Contemporary Russian Studies and changes in university studies. The monograph is a joint work of 18 authors and contains 17 chapters, which are divided into five thematic blocks. The first block is dedicated to the current development trends in contemporary Russian from the point of view of comparative Slavic studies, the second block is focused on the research of proper names in contemporary Russian, the third block is devoted to linguistic research in the field of professional text and journalistic style, the fourth block examines the issue of artistic style, the fifth block deals with current issues of contemporary Russian language didactics. The publication is intended both for experts in the field of comparative Slavic philology (especially Russian philology), as well as for teachers and students of related linguistic programs and specializationsAutor:Nedomová, Mrověcová, Plesník (eds.)
Nakladatel:Filozofická fakulta OU
Rok vydání:2023
Vydání:1.
Počet stran:310
Formát:145x210
Vazba:měkká
ISBN:978-80-7599-379-3
EAN:9788075993793
Typ:sborník
přejít na celý popis


Mohlo by se vám líbit

Další knihy nakladatele


Loga

Grafika