Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OUshop > Knihy > Cizí jazyky a cizojazyčná literatura

Black or green Land?

Black or green Land?

Popelka Petr, Popelková Renata, Mulková

50 Kč 289 Kč

Cena s DPH

Skladem

Předkládaná publikace vznikla jako závěrečný výstup tříletého výzkumného grantového projektu (GAČR P410/12/0487), který byl financován Grantovou agenturou České republiky. Autoři výzkumu si stanovili jako svůj základní badatelský cíl poznání proměny krajiny v procesu kapitalistické i socialistické industrializace. Autoři se pokusili najít odpověď na otázku, k jakým hlavním objektivním procesům docházelo v průběhu 19. a 20. století v krajině ostravsko-karvinského revíru. Vliv lidské činnosti vyplývající z industrializačního procesu byl sledován z dlouhodobého časového hlediska, a to od 30. let 19. století až do přelomu 20. a 21. století. V souvislosti s časoprostorovými změnami v krajině byl podrobně analyzován vývoj krajiny 28 katastrálních území rozkládajících se na ploše téměř 200 km2, a to ve čtyřech základních časových vrstvách. Na základě detailního mikroanalytického přístupu bylo možné v rámci ostravsko-karvinského revíru geograficky vymezit základní oblasti, které se od sebe odlišují rozdílným vývojem krajiny. Analýza umožnila detekovat základní procesy probíhajících v krajině ostravsko-karvinského revíru v průběhu 19. a 20. století a bylo možné alespoň rámcově určit směr, intenzitu a rychlost změn krajiny v jednotlivých etapách industrializačního procesu.


The submitted book is a conclusion of a three-year long research project (GAČR P410/12/0487), which was funded by the Czech Science Foundation. The main research task was to identify landscape change in the Ostrava-Karviná coal mining district in the processes of capitalist and socialist industrialisation. The authors attempted to answer the question what objective processes were taking place in the Ostrava-Karviná mining district during the 19th and the 20th century. The research observed the impact of human activity caused by the process of industrialisation in a long-term view, specifically from the 1830s up to the beginning of the 21st century. In connection to the spatio-temporal landscape change, the authors performed a detailed analysis of the landscape development in 28 cadastral areas, covering almost 200 km2. This analysis focused at four periods. Based upon a microanalytical approach, it was possible to establish individual geographic areas within the Ostrava-Karviná mining district which differ due to their landscape development. This analysis enabled to detect basic processes which took place in the landscape of the Ostrava-Karviná mining district through the course of the 19th and 20th century. Further, it was possible to indicate the directions, intensity and speed of landscape change in individual stages of the industrialisation process.

Autor:Popelka Petr, Popelková Renata, Mulková
Nakladatel:Filozofická fakulta OU
Rok vydání:2016
Vydání:1
Počet stran:191
Formát:170x240
Vazba:vázaná
ISBN:978-80-7464-823-6
EAN:9788074648236
Typ:kniha
přejít na celý popis


Mohlo by se vám líbit

Další knihy nakladatele


Loga

Grafika