Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OUshop > Knihy > Cizí jazyky a cizojazyčná literatura

Investigating Aspects of Academic Discourse

Investigating Aspects of Academic Discourse

Pípalová Renata

280 Kč

Cena s DPH

Skladem

EN: This monograph deals with English academic discourse and focuses on some of its constitutive features. Although a variety of particular topics are addressed, the volume is largely centred on three standards of textuality, namely intertextuality, coherence, and informativity. In this book, all these standards meet in the Global Theme, which is grasped here uniquely as a cluster of relevant features – embodied by the titles, lists of keywords and their in-text use, and further developed through diverse academic subgenres, through paragraph themes and enhanced by integrating relevant citations. This monograph explores written academic discourse exclusively. It is firmly established on the systematic investigation of authentic data drawn from the discourse of the humanities. The book profiles stylistic, text linguistic and discourse analyses, employing a range of relevant theories, including the Functional Sentence Perspective, and thus indirectly verifying their viability. All the chapters provide quantitative as well as qualitative analyses of data, striving to achieve an appropriate balance and to interpret the findings functionally. From the epistemological viewpoint, all of the studies involved in the monograph are rooted in the Prague functionalist tradition, naturally enriched by modern approaches from world linguistics.

CZ:
Tato monografie se zabývá anglickým akademickým diskurzem a zaměřuje se na některé z jeho konstitutivních rysů. I když jsou zde adresovány různé konkrétní témata, objem se převážně soustředí na tři standardy textuality, a to intertextualitu, koherenci a informativitu. V této knize se všechny tyto standardy setkávají v globálním tématu, které je zde pojato jedinečně jako shluk relevantních rysů – zastoupených názvy, seznamy klíčových slov a jejich použitím v textu, a dále rozvíjených prostřednictvím různých akademických subžánrů, pomocí témat odstavců a posílených integrací relevantních citací. Tato monografie zkoumá pouze psaný akademický diskurz. Je pevně založena na systematickém zkoumání autentických dat získaných z diskurzu humanitních věd. Kniha profiluje stylistické, textově-lingvistické a diskurzní analýzy, využívající škálu relevantních teorií, včetně Funkční perspektivy věty, a tak nepřímo ověřuje jejich životaschopnost. Všechny kapitoly poskytují kvantitativní i kvalitativní analýzy dat, snaží se dosáhnout odpovídající rovnováhy a interpretovat nálezy funkčně. Z epistemologického hlediska jsou všechny studie zapojené do monografie zakotveny v pražské funkční tradici, přirozeně obohacené moderními přístupy z celosvětové lingvistiky.

Autor:Pípalová Renata
Nakladatel:Karolinum
Rok vydání:2024
Vydání:1
Počet stran:176
Formát:164x229
Vazba:měkká
ISBN:978-80-246-4093-8
EAN: 9788024640938
Typ:kniha
přejít na celý popis


Mohlo by se vám líbit

Další knihy nakladatele


Loga

Grafika