Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OUshop > Knihy > Cizí jazyky a cizojazyčná literatura

Les aspects phraséologiques du lexique francais

Les aspects phraséologiques du lexique francais

Brňáková Jana

10 Kč 130 Kč

Cena s DPH

Skladem

Východiskem práce je delimitace a definice jednotlivých typů frazeologických jednotek a popis jejich synergetického fungování v rámci lexikálního plánu jazyka. Terminologické analýzy jsou vystavěny na komparativním rozboru již existujících definic pojednávajících o typologii frazeologických jednotek a jejich vymezení ve vztahu k ostatním lexikálním prostředkům. Cílem práce je sestavení minimální syntézy mnohdy značně divergentních pohledů na obsahově identické pojmy. Problematika je studována z interdisciplinárního pohledu, ve kterém se odrážejí postupy věd spojených s frazeologií, jako je etymologie, morfosyntax, sémantika. Jednotlivé teze jsou podloženy excerpty z výchozího (francouzského) i cílového (českého) jazyka, které jsou vyňaty ze stylisticky různorodých písemných zdrojů (noviny, časopisy, beletrie, textová databáze FRANTEXT).

The starting point for the study is to delimit anddefine constituent types of phraseological units and to outline their mutualsynergic behaviour within the lexical level of the language. The terminologicalanalyses draw on the comparative analyses of already existing definitionsregarding the typology of phraseological units and their delimitationwith respect to other lexical means. Thus the study attempts to unify andharmonize widely varied views on content-identical concepts. The  researchhas a strong interdisciplinary bias which makes use of the methodology employedin the phraseology-oriented fields such as ethymology, morphosyntax orsemantics. The research has been carried out on the corpus data from the sourcelanguage (French) and the target language (Czech); the data comprisestylistically varied written texts such as newspapers, magazines, fictionalprose, or texts from the text database FRANTEXT.


La publication explore les principaux paramètres régissant la nature et lefonctionnement des unités phraséologiques face aux difficultés définitoires deleur traitement. Pour observer les caractéristiques et les modèlesclassificatoires, un corpus a été mis en place, recueillant des textes de troisdomaines connexes (journaux et revues, romans contemporains et la basetextuelle Frantext) ainsi qu’une liste de proverbes, dressée suite à uneenquête menée auprès de locuteurs natifs. La collecte des donnéesphraséologiques a été suivi par une étape de vérification, consistant en uneconfrontation des données à différentes ressources linguistiques qui donnentlieu à un remaniement des concepts déjà existants sur ces sujets. Nosrecherches postulent un modèle à double accès au domaine phraséologique enfrançais : un accès via des items théoriques et un accès via une based’extraits dépouillés au terme de l’application concrète.

Autor:Brňáková Jana
Nakladatel:Filozofická fakulta OU
Rok vydání:2012
Vydání:1
Číslo spisu:257
Počet stran:204
Formát:A5
Vazba:brožovaná
ISBN:978-80-7464-139-8
EAN:9788074641398
Typ:spis
přejít na celý popis


Mohlo by se vám líbit

Další knihy nakladatele


Loga

Grafika