Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OUshop > Knihy > Český jazyk a literatura

Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu
Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu
Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu
Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu
Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu
Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu
Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu
Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu
Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu
Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu
Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu
Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu

Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu

Hrdinová Eva Maria

10 Kč 200 Kč

Cena s DPH

Skladem

Monografie se věnuje překladu liturgického textu (konkrétně východní liturgie sv. Jana Zlatoústého, oblíbené především v pravoslavném a řeckokatolickém konfesním prostředí), a to v kontextu dvou významných teorií překladu, jimiž jsou hermeneutika a teorie skoposu. Analyzovány byly texty, vzniklé v rozmezí mezi koncem devatenáctého století a začátkem století jednadvacátého, přičemž jazykem originálu vždy byly řečtina a církevní slovanština a jazykem překladu čeština nebo němčina. Bylo zjištěno, že ačkoli dle počátečních hypotéz by se předpokládal především vliv hermeneutiky na překlad sakrálního textu, zejména u řeckokatolických překladů byly zřetelné paralely se zásadami teorie skoposu, mezi něž patří například větší volnost při překladu formy, pokud to vyžaduje účel, nebo explicitnější vliv překladatele na translát atd. Tyto zásady se v současné době (tj.ve století jednadvacátém) objevují i u některých překladů z pravoslavného prostředí, jež se předtím vyznačovaly neměnností a petrifikovaností převodu. V závěrečných kapitolách se monografie věnuje překladu církevních východních reálií, tak, jak se objevují coby kulturní reálie ve vybraných beletristických textech české a německé provenience. V této souvislosti bylo vzhledem ke dvěma výše zmíněným teoriím zkoumáno, nakolik podobná církevní terminologie patří mezi tzv. bezekvivalentní lexikum, či nakolik je možné najít odpovídající české a německé ekvivalenty.


The present monograph deals with the translation of a liturgical text (particularly the Eastern Liturgy of St. John Chrysostom (the Golden Mouth), favourite mainly in the Orthodox and Greek Catholic confessional environment), in the context of two leading theories of translation, being hermeneutics and the Skopos theory. The texts analysed date back to the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, the original language being Czech or German. It has been found out that although mainly the impact of hermeneutics on the translation of the sacral text would be presumed, particularly in Greek Catholic translations there were obvious parallels with the principles of the Skopos theory, one of them being e.g. a greater looseness in form translation, if required by the purpose, or a more explicit influence of the translator on the translation, etc. Nowadays (i.e. in the 21st century), these principles also appear in some translations from the Orthodox environment, having been originally characterised by constancy and petrification of the transfer. In the final chapters, the monograph deals with the translation of Eastern Church realia, in the way they emerge as cultural realia in selected fictional texts of the Czech and German provenience. In this connection, with respect to the two theories mentioned above, it has been examined to what extent a similar Church terminology is a part of the so called non-equivalent lexis, or to what extent it is possible to find appropriate Czech and German equivalents.

Autor:Hrdinová Eva Maria
Nakladatel:Filozofická fakulta OU
Rok vydání:2013
Vydání:1
Číslo spisu:279
Počet stran:285
Formát:A5
Vazba:brožovaná
ISBN:978-80-7464-255-5
EAN:9788074642555
Typ:spis
přejít na celý popis


Mohlo by se vám líbit

Další knihy nakladatele


Loga

Grafika