Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies
Milí zákazníci, od 15. 1. 2024 máme nové všeobecné obchodní podmínky. Kompletní znění naleznete zde.

OUshop > Knihy > Jazykověda a literární věda

Slavica Iuvenum XXIV

Slavica Iuvenum XXIV

Mizerová Simona, Plesník Lukáš (eds.)

319 Kč

Cena s DPH

Skladem

Publikace je dvacátá čtvrtá v řadě ze série publikačních výstupů Slavica iuvenum a týká se problematiky jazykovědné, literárněvědné a translatologické komparativní slavistiky. Kolektivní monografie představuje pohled českých, slovenských, ruských a polských mladých slavistů na otázky související s problematikou jazyků slovanského areálu v oblasti lingvistiky, literární vědy a překladu. Monografie je společným dílem 42 autorů a obsahuje 42 kapitol (Úvodní slovo a 41 odborných statí). Jednotlivé kapitoly jsou členěny do tří tematických bloků. První blok (lingvistika) zkoumá problematiku vybraných slovanských jazyků v synchronním i diachronním pohledu, druhý blok (literární věda) je věnován dílčím otázkám národních slovanských literatur, jejich autorům a vybraným dílům, třetí blok (translatologie) představuje v komparativním pojetí problematiku překladu uměleckého i odborného textu. Publikace je určena jak pedagogům a studentům slavistických studijních programů a specializací, tak i všem ostatním se zájmem o komparativní bádání v oblasti slovanských filologií.“

„The publication is the twenty-fourth in a row from the series of Slavica iuvenum publications and concerns the issues of linguistics, literary studies and translational comparative Slavic studies. The collective monograph presents the view of Czech, Slovak, Russian and Polish young Slavists on questions related to the issues of the languages of the Slavic area in the field of linguistics, literary science and translation. The monograph is a joint work of 44 authors and contains 42 chapters. Individual chapters are divided into three thematic blocks. The first block (linguistics) examines the issue of selected Slavic languages from a synchronic and diachronic point of view, the second block (literary science) is devoted to sub-questions of national Slavic literatures, their authors and works, the third block (translatology) presents the issue of translation of artistic and professional texts in a comparative sense. The publication is intended both for pedagogues and students of Slavic programs and specializations, as well as for everyone else interested in comparative research in the field of Slavic philology.


Autor:Mizerová Simona, Plesník Lukáš (eds.)
Nakladatel:Ostravská univerzita
Rok vydání:2023
Vydání:1.
Počet stran:452
Formát:150x210
Vazba:měkká
ISBN:978-80-7599-375-5
EAN:9788075993755
Typ:sborník
přejít na celý popis


Mohlo by se vám líbit


Loga

Grafika