Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OUshop > Knihy > Cizí jazyky a cizojazyčná literatura

Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů

Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů

Nedomová Zdeňka

150 Kč

Cena s DPH

Skladem

Monografie je věnována synchronnímu popisu ruštiny na počátku 21. století. Současný stav ruského jazyka je poznamenán mnoha vývojovými tendencemi, mimo jiné i dalším směřováním k analytismu a aglutinaci. Uvedené změny jsou spojeny s integračními procesy internacionalizace a globalizace, jsou provázeny intenzivním přejímáním slov z cizích jazyků. Ve dvou úvodních kapitolách se autorka zabývá některými základními teoretickými otázkami souvisejícími s tématem monografie, opírá se v nich o práce domácích i zahraničních jazykovědců, kteří sledují aktuální jazykovou situací ruštiny na přelomu tisíciletí. Výzkum je zaměřen výhradně na jmenné slovní druhy (substantiva, adjektiva a číslovky), které jsou významnými prostředky analytismu v morfologické rovině ruštiny. Nesklonná přejatá substantiva představují hlavní výrazový prostředek dané tendence, jejich popis a analýza v konfrontaci s ekvivalenty v češtině jsou soustředěny v následujících dvou kapitolách. Výklad ilustruje dokladový materiál z ruských publicistických textů a slovníků cizích slov, jazykový materiál je také konfrontován s korpusy ruštiny a češtiny.
Kniha je určena především lingvistům, překladatelům, posluchačům a doktorandům rusistiky.


The present monograph focuses on the description and analysis of the synchronic state of the Russian language of the early 21st century in terms of tendencies towards analytism and agglutination, including their specific manifestations in nominal parts of speech (nouns, adjectives, numerals).

Aннотация:

Монография посвящена описанию и анализу синхронного состояния русского языка начала XXI века с точки зрения проявления в нем тенденций к аналитизму и агглю¬тинативности в области именных частей речи: существ謬тель¬¬ных, прилага¬тельных, числительных

Autor:Nedomová Zdeňka
Nakladatel:Filozofická fakulta OU
Rok vydání:2013
Vydání:1
Číslo spisu:281
Počet stran:253
Formát:A5
Vazba:brožovaná
ISBN:978-80-7464-257-9
EAN:9788074642579
Typ:spis
přejít na celý popis


Mohlo by se vám líbit

Další knihy nakladatele


Loga

Grafika