Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OUshop > Knihy > Cizí jazyky a cizojazyčná literatura

Slavica Iuvenum XXII

Slavica Iuvenum XXII

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Slavica iuvenum 2021


Mizerová Simona, Plesník Lukáš /red./

259 Kč

Cena s DPH

Skladem

Sborník SLAVICA IUVENUM XXII je publikačním výstupem z mezinárodní vědecké konference Slavica iuvenum 2021. Publikace prezentuje 34 vědeckých prací mladých slavistů, kteří zde publikují dílčí výstupy svého lingvistického, literárněvědného a translatologického bádání. Příspěvky z oblasti lingvistiky jsou zastoupeny 16 odbornými články, které se mj. dotýkají problematiky etymologie, odborné terminologie či vybraných témat morfologicko-lexikální roviny jazyka. Oblast literární vědy je představena 14 odbornými texty, z nichž některé zkoumají konkrétní literární díla vybraných autorů, jiné se zaměřují na literárněvědnou analýzu obecnějšího charakteru. Translatologická část sborníku je zastoupena 4 odbornými pracemi, které analyzují problematiku překladu na základě vybraných děl nejen umělecké literatury, ale i textů virtuálního prostoru.

The collection SLAVICA IUVENUM XXII is a publication output from the international scientific conference Slavica iuvenum 2021. The publication presents 34 scientific works of young Slavists who publish partial outputs of their linguistic, literary and translation studies. Contributions from the field of linguistics are represented by 16 professional articles, which, among other things, touch on the issue of etymology, professional terminology and selected topics of the morphological-lexical level of language. The field of literary science is presented by 14 professional texts, some of which examine specific literary works of selected authors, others focus on literary analysis of a more general nature. The translational part of the collection is represented by 4 professional works, which analyze the issue of translation on the basis of selected works not only of art literature, but also of texts of virtual space.


Autor:Mizerová Simona, Plesník Lukáš /red./
Nakladatel:Filozofická fakulta OU
Rok vydání:2021
Vydání:1
Počet stran:348
Formát:A5
Vazba:brožovaná
ISBN:978-80-7599-244-4
EAN:9788075992444
Typ:sborník
přejít na celý popis


Mohlo by se vám líbit

Další knihy nakladatele


Loga

Grafika